Zatrudniając nas oszczędzisz czas, energię i pieniądze.

Zmiany w zasadach zaliczania do kosztów eksploatacji samochodów od 2019

Ustawodawca przygotował kilka istotnych zmian, które wpłyną na możliwości rozliczenia kosztów związanych z eksploatacją samochodu wykorzystywanego do realizacji zarówno potrzeb prywatnych, jak też zawodowych. Wejdą one w życie wraz z początkiem nowego roku, a więc czasu na zapoznanie się z nowelizacją przepisów nie ma zbyt wiele. Poniżej skrót najważniejszych informacji w tym temacie.

Po pierwsze: wzrasta limit odpisu amortyzacyjnego

W myśl nowelizacji przepisów podatkowych, dotychczasowy limit 20 tysięcy euro na samochód osobowy wzrasta do kwoty 150 tysięcy złotych. To maksymalna stawka, do której można w 100% dokonać odpisu amortyzacyjnego. Ci przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zakup auta elektrycznego, będą mieli do dyspozycji limit sięgający maksymalnie 225 tysięcy złotych.

Zmiany w zasadach zaliczania do kosztów eksploatacji samochodów od 2019

Po drugie: znika kilometrówka

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT od nowego roku znika popularna kilometrówka. Od przyszłego roku wchodzą natomiast zupełnie nowe zasady wliczania do kosztów firmowych wydatków poniesionych w związku z eksploatacją auta osobowego (niebędącego środkiem trwałym). Ci przedsiębiorcy, którzy korzystają w firmie z samochodu prywatnego, będą mogli zaliczyć 20% wydatków jako koszty uzyskania przychodu. Osoby, które wykorzystują do przemieszczania się w godzinach pracy pojazdu służbowego, będą mogły zaliczyć 100% poniesionych wydatków, związanych z eksploatacją auta, do kosztów prowadzenia działalności. Będzie się jednak wiązać w tym aspekcie z koniecznością prowadzenia ewidencji VAT. W dopełnieniu wszelkich formalności księgowych - po wprowadzonych zmianach podatkowych - może pomóc dobre biuro rachunkowe Warszawa.

Po trzecie: limit w spłacie leasingu

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów, leasing może stać się mniej korzystną niż dotychczas formą finansowania zakupu auta. W myśl nowelizacji, raty leasingowe przedsiębiorca będzie mógł zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu do kwoty wynoszącej maksymalnie 150 tysięcy złotych.