Zatrudniając nas oszczędzisz czas, energię i pieniądze.

Kiedy darowizna może być zwolniona z podatku?

Wejście pociechy w dorosłość, ślub czy pojawienie się pierwszego wnuka stanowią dobrą okazję do tego, aby przekazać na rzecz najbliższych część rodzinnego majątku. Z formalnego punktu widzenia czynność ta odbywa się na zasadzie aktu darowizny sporządzonego u notariusza. Pozostaje jeszcze kwestia zapłacenia podatku od tej darowizny. I tu rodzi się pytanie: kto i w jakich okolicznościach jest zwolniony z tego obowiązku?

0 grupa podatkowa, czyli najbliżsi, którzy są zwolnieni z obowiązku

Z obowiązku płacenia podatku od darowizny zwolnione są osoby należące do 0 grupy podatkowej. Zalicza się do nich współmałżonek, zstępni (czyli dzieci i wnuki), wstępni (czyli rodzice), rodzeństwo, macocha, ojczym i pasierb. Oznacza to, że są oni zwolnieni od zapłaty podatku od darowizny, choć i tak muszą dopełnić formalności w postaci aktu darowizny sporządzonego w obecności darczyńcy i notariusza.

Kiedy darowizna może być zwolniona z podatku?

Twoja pociecha dostała na komunię drogi podarunek lub gotówkę od dziadków? Sprawdź, czy powinieneś zgłosić to do Urzędu Skarbowego

Czas komunii sprzyja obdarowywaniu najbliższych wystawnymi prezentami i znacznymi kwotami pieniędzy. Jeżeli Twoje dziecko otrzymało od swoich najbliższych prezent rzeczowy lub gotówkę, których wartość nie przekracza 9637 złotych, nie musisz tego faktu zgłaszać do Urzędu Skarbowego. Zasada kwoty wolnej od podatku opiera się na założeniu, że dana osoba może w ciągu 5 lat otrzymać darowiznę od członka najbliższej rodziny i jej nie zgłaszać, jeżeli kwota ta nie będzie wyższa niż wspomniane 9637 złotych. Jeżeli jednak w ciągu 5 lat suma darowizn przekazanych przez jednego darczyńcę na rzecz konkretnego obdarowanego przekroczy wspomniany próg, wówczas obdarowany ma obowiązek zgłosić ten fakt w Urzędzie Skarbowym. Jeżeli sytuacja ta dotyczy Ciebie, musisz wypełnić wniosek SD-Z2 i złożyć go w terminie 6 najbliższych miesięcy od dnia otrzymania darowizny. Pamiętaj też, że w przypadku otrzymania darowizn także od innych członków rodziny, musisz każdorazowo złożyć odrębny wniosek. To wystarczy, aby nie zapłacić podatku. Biuro rachunkowe Warszawa może pomóc w poprawnym wypełnieniu wniosku SD-Z2.