Zatrudniając nas oszczędzisz czas, energię i pieniądze.

Czy kobieta zatrudniona w oparciu o umowę zlecenie może pobierać zasiłek macierzyński?

W mediach wiele mówi się o problemie braku świadczeń pracowniczych osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Jednak w przypadku kobiet spodziewających się dziecka, wykonujących obowiązki w oparciu o umowę-zlecenie, sytuacja ta – przynajmniej pod kątem zasiłku macierzyńskiego – prezentuje się nie najgorzej.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek macierzyński w oparciu o umowę-zlecenie?

Kobieta zatrudniona w oparciu o umowę-zlecenie ma prawo do zasiłku macierzyńskiego pod warunkiem, że w okresie trwania umowy dobrowolnie przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego, a jej zleceniodawca odprowadzał za nią składki. Z racji tego, że w przypadku umowy-zlecenia firma zlecająca pracę rzadko odprowadza jakiekolwiek składki na rzecz podwykonawcy, kwestię tę warto uzgadniać indywidualnie. Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego można zgłosić się samemu, wypełniając dane do umowy i zaznaczając odpowiednie pole. Swojemu zleceniodawcy należy wskazać chęć odprowadzania składek na ubezpieczenie chorobowe. Aby otrzymać świadczenia w postaci zasiłku macierzyńskiego, należy złożyć do swojego zleceniodawcy odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, oświadczenie o nieskorzystaniu z urlopu ojcowskiego przez ojca dziecka oraz wniosek wypłatę zasiłku macierzyńskiego. Tak skompletowane dokumenty zleceniodawca dostarcza do ZUS, który ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

Czy kobieta zatrudniona w oparciu o umowę zlecenie może pobierać zasiłek macierzyński?

Co ciekawe, zasiłek macierzyński przysługuje również kobietom, które przyjęły dziecko na wychowanie w rodzinie zastępczej niezawodowej. W każdym z tych przypadków świadczenie będzie wypłacane przez 52 tygodnie. Kwota zasiłku macierzyńskiego stanowi średnią wyliczoną z ostatnich 12 miesięcy pracy, pomniejszoną o wskaźnik wynoszący 13,71%. Biuro rachunkowe Warszawa pomaga w wyliczeniu kwoty zasiłku macierzyńskiego oraz przygotowaniu wzoru umowy-zlecenia.

Co warto wiedzieć o świadczeniach macierzyńskich na podstawie umowy-zlecenia?

Choć kobietom wykonującym pracę w oparciu o umowę-zlecenie przysługuje zasiłek macierzyński, nie mają one statusu pracownika, dlatego nie mają prawa do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, które są zarezerwowane dla kobiet zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Istotny jest również fakt, że kobietom spodziewającym się dziecka, wykonującym obowiązki w oparciu o umowę-zlecenie, nie przysługuje prawo do lżejszej pracy. Nie obejmuje ich też zakaz wykonywania pracy w godzinach nocnych.