Zatrudniając nas oszczędzisz czas, energię i pieniądze.

Od lipca najwięksi pracodawcy wprowadzą PPK

Już od 1 lipca 2019 roku przedsiębiorców czekają nowe wyzwania związane z rządowymi planami wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych jako nowego rozwiązania wspierającego system emerytalny. Na co należy się przygotować? W jaki sposób będą wyglądać wpłaty w ramach PPK?

Jakie nowe obowiązki będą spoczywać na pracodawcach od 1 lipca?

Zgodnie z ustawą, od 1 lipca 2019 roku pracodawcy będą zobowiązani do utworzenia zatrudnionym przez siebie osobom Pracowniczych Planów Kapitałowych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców, oprócz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, i opiera się na stworzeniu produktów inwestycyjnych z myślą o przyszłej emeryturze pracowników. Po stronie pracodawcy, jednak po uprzedniej konsultacji ze związkami zawodowymi, leży wybór instytucji finansowej, która zadba o prawidłowy przepływ środków wpłacanych w ramach PPK. Wpłacanymi pieniędzmi będą obracać towarzystwa i fundusze inwestycyjne. Im bliżej do emerytury i wypłaty, tym instytucje finansowe będą bezpieczniej zarządzać tymi finansami.

Od lipca najwięksi pracodawcy wprowadzą PPK

Na jakich zasadach opierają się Pracownicze Plany Kapitałowe?

W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych 2% wysokości wynagrodzenia do pracownika na specjalnie utworzone w tym celu konto. Osoba zatrudniona może zwiększyć swoją składkę do maksymalnie 4%. Ponadto do oszczędności pracownika dołoży się pracodawca, przekazując 1,5% wysokości wypłaty. Aby wesprzeć pracownika w kwestii oszczędzania, państwo wpłaci na konto każdego zatrudnionego objętego Pracowniczymi Planami Kapitałowymi 250 złotych na dobry początek. Osoba, która ukończy 60. rok życia, będzie mogła wypłacić zgromadzone oszczędności bez konieczności uiszczania podatku dochodowego oraz podatku od zysków kapitałowych (tak zwanego podatku Belki). Pracownik, który w momencie wejścia w życie ustawy, a więc 1 lipca 2019 roku, będzie miał ukończony 55. rok życia, również będzie mógł dopisać się do systemu. W tym celu będzie musiał jednak złożyć wniosek u swojego pracodawcy. Biuro rachunkowe, znajdujące się w jednym z dużych miast, takich jak Warszawa, może pomóc przedsiębiorcom w stworzeniu w ich firmach struktur Pracowniczych Planów Kapitałowych.