Zatrudniając nas oszczędzisz czas, energię i pieniądze.

Ważne zmiany w Kodeksie pracy od 4 maja 2019 r.

4 maja 2019 roku doszło do znaczących zmian w Kodeksie pracy, obejmujących zarówno pracowników, jak i pracodawców. W prawie zostały zawarte postanowienia, będące wynikiem wprowadzenia regulacji RODO.

Najważniejsze regulacje w Kodeksie pracy od 4 maja 2019 roku

Zmiany obejmują przede wszystkim modyfikacje w zakresie danych osobowych, których może oczekiwać pracodawca od pracownika – od 4 maja 2019 roku zaczną obowiązywać kolejne nowe rozporządzenia RODO. Zgodnie z nimi dane wymagane od kandydata do pracy będą musiały być adekwatne względem konkretnego stanowiska pracy. Tym samym ustawodawca chce ograniczyć sytuacje, w których pracodawca gromadzi nadmiar szczegółowych danych osobowych, choć w istocie wcale nie potrzebuje ich do zawiązania stosunku pracy. Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 22 § 1-3 Kodeksu pracy, pracodawca ma prawo zażądać od kandydata do pracy następujących danych osobowych:

Ważne zmiany w Kodeksie pracy od 4 maja 2019 r.
  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu),
  • wykształcenie,
  • kwalifikacje zawodowe,
  • ścieżkę zatrudnienia, w tym świadectwo pracy.

Nowelizacja ustawy zniosła prawo pracodawcy do uzyskania informacji na temat imion rodziców, a także miejsca zamieszkania kandydata do pracy. Więcej informacji na ten temat może udzielić biuro rachunkowe Warszawa.

Wykorzystywanie danych wrażliwych osoby zatrudnionej w miejscu pracy

W przypadku danych wrażliwych ich ujawnienie leży w gestii osoby zatrudnianej. Informacje na temat jej rasy, religii, poglądów politycznych, ale również cechy genetyczne i biometryczne (wykorzystywane m.in. do tworzenia czytników) mogą zostać przetworzone przez pracodawcę wyłącznie za zgodą danego pracownika.

Nowe regulacje w zakresie badań lekarskich

Wraz z nadejściem nowelizacji art. 229 Kodeksu pracy, pracodawcy zyskują nowe możliwości z zakresu egzekwowania aktualnego orzeczenia lekarskiego, które jest świadectwem braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na danym stanowisku. W kwestii badań lekarskich pracodawca przechowuje orzeczenia o zdolności do pracy nowo zatrudnionej osoby.