Zatrudniając nas oszczędzisz czas, energię i pieniądze.

Rewolucyjne zmiany w zwolnieniach już w listopadzie 2019 r.

Od listopada 2019 r. przekształceniu ulegną zasady regulujące wzajemne stosunki pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem bezprawnie zwolnionym z pracy. Co się zmieni? Więcej na ten temat znajdziecie w poniższym wpisie.

Najważniejsze zmiany w kodeksie postępowania cywilnego – co musi wiedzieć pracownik i pracodawca?

Kluczową zmianą wynikającą z nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego jest modyfikacja, zgodnie z którą bezprawnie zwolniony pracownik powróci do pracy już w momencie zapadnięcia wyroku sądu I instancji, o ile sąd wyda decyzję o nakazie kontynuacji zatrudnienia. Dotychczas sytuacja ta nie była tak korzystna dla pracownika – pracodawca przywracał go do pracy dopiero w chwili uprawomocnienia się orzeczenia. Pracownicy mają powody do zadowolenia – w przypadku ich bezprawnego zwolnienia ich interesy będą lepiej chronione, a oni sami zdecydowanie szybciej powrócą na dawne stanowiska.

Rewolucyjne zmiany w zwolnieniach już w listopadzie 2019 r.

Jak to wyglądało dotychczas?

Do niedawna pracownik, który został bezprawnie zwolniony z pracy mógł z powrotem podjąć pracę dopiero wtedy, gdy w jego sprawie zapadł prawomocny wyrok sądu. Sprawy toczyły się przez wiele miesięcy, a nawet lat, wiążąc ręce osobie chcącej powrócić na swoje stanowisko. Biuro rachunkowe Warszawa podkreśla, że przekonać rząd do znowelizowania przepisów w tej mierze udało się za sprawą interwencji związkowców z NSZZ „Solidarność”.

Zmiana trudna dla pracodawców

Pracodawcy nie kryją zaskoczenia nowelizacją dotychczasowych przepisów. Przedsiębiorcy obawiają się zamieszania związanego z nowymi przepisami, a także dodatkowych kosztów związanych z obsługą prawną firmy. Dość często spotykaną sytuacją jest również ta, w której sąd II instancji wydaje wyrok odmienny od tego, który wydał sąd I instancji, co generuje dalsze komplikacje i zwiększa koszty sądownictwa w Polsce. Sytuacja taka może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy sąd I instancji wyda wyrok nakazujący dalsze zatrudnienie pracownika, jednak przedsiębiorstwo wniesie apelację, a sąd II instancji przychyli się do stanowiska właściciela firmy. W powyżej sytuacji pracodawca będzie mieć prawo do wystąpienia o odszkodowanie od Skarbu Państwa za to, że ten wymusił na nim przywrócenie do pracy osoby, którą przedsiębiorca słusznie zwolnił.