Zatrudniając nas oszczędzisz czas, energię i pieniądze.

Składka wypadkowa od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. - nowa wysokość

Ubezpieczenie od wypadku w pracy jest bardzo istotne, szczególnie wśród grup zawodowych o największym ryzyku. Daje ono pewność, że w razie dojścia do nieprzyjemnej sytuacji znajdą się fundusze na pokrycie leczenia oraz ewentualnej rehabilitacji. Aby lepiej dostosować ubezpieczenie do potrzeb pracodawców i pracowników od 1 kwietnia 2018 roku rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uległy zmianie stopy procentowe. Wpływa to na wysokość składki, jaka ma być uiszczana za ubezpieczenie pracowników z danej grupy zawodowej.

Poza czterema grupami, w których składka nieznacznie wzrosła, pozostałe mogą spodziewać się niższej stopy procentowej, co ma przynieść im znaczące korzyści oraz odciążyć nieco płatnika.

Składka wypadkowa od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. - nowa wysokość

Nowa stopa procentowa została obniżona przez ministra z aktualnego dotąd 1,80% do wysokości 1,67%. Nie wydaje się to dużą liczbą, jednak wpływa znacząco na przyszłe składki, jakie będą opłacali płatnicy za ubezpieczenie swoich pracowników. W tym momencie należy wspomnieć o tym, że składka będzie różniła się także w zależności od tego, ile osób będzie zgłoszonych do ubezpieczyciela. Możliwości są dwie.

Pierwsza z nich to obliczenie stopy procentowej dla płatnika, który do ubezpieczyciela zgłasza nie więcej, niż 9 osób. W takiej sytuacji składka będzie wynosiła dokładnie 50% aktualnej najwyższej stopy procentowej, którą ustawodawca ustalił na dany rok, dla danej grupy zawodowej. Podobna składka dotyczy tych płatników, którzy nie muszą być wpisywani do rejestru REGON.

Drugi sposób obliczania wysokości składki przeznaczony jest dla płatnika, który ubezpiecza 10 i więcej osób. W takiej sytuacji za określenie wysokości składni odpowiedzialny jest ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość zrobienia tego z uwagi dzięki składanym przez podatnika drukom, głównie dzięki drukowi ZUS IWA. Składka jest aktualizowana na podstawie aktualnych przepisów i dostosowana do stopy procentowej obowiązującej dla danej grupy zawodowej.