Zatrudniając nas oszczędzisz czas, energię i pieniądze.

Koszty firmowe nie są już takie straszne, od kiedy w Polsce można prowadzić działalność bez rejestracji. Zobacz, dlaczego warto zastanowić się nad taką opcją prowadzenia biznesu!

Dla wielu osób rozważających założenie własnej działalności sporym problemem, który sprawiał, że skutecznie odraczały podjęcie decyzji, była konieczność odprowadzania kosztownych składek do ZUS-u. Od 30 kwietnia tego roku weszła w życie tzw. działalność nieewidencjonowana, która w znacznym stopniu ułatwia stawianie pierwszych kroków we własnym biznesie.

Jakie ułatwienia wprowadza działalność bez rejestracji?

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie musi składać wniosku do CEIDG o założenie działalności, nie musi też odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne. Istotny jest też brak konieczności odprowadzania składek zdrowotnych, które w przypadku działalności ewidencjonowanej, objętej ulgą na start, wynoszą około 319 złotych miesięcznie w 2018 roku.

Koszty firmowe nie są już takie straszne, od kiedy w Polsce można prowadzić działalność bez rejestracji. Zobacz, dlaczego warto zastanowić się nad taką opcją prowadzenia biznesu!

Brak obciążeń podatkowych ułatwia stawianie pierwszych kroków w biznesie i przetestowanie skuteczności swojego pomysłu. Warto jednak pamiętać, że działalność bez rejestracji nie zwalnia z obowiązku odprowadzania należnemu państwu podatku dochodowego.

Kto może prowadzić działalność bez rejestracji?

Działalność bez rejestracji jest dostępna dla osób, które spełnią łącznie dwa warunki:

  • po pierwsze, wygenerują przychód mniejszy niż połowa minimalnego wynagrodzenia, czyli nie przekroczą kwoty 1050 złotych netto w żadnym z miesięcy swojej działalności na przełomie 2018 roku;
  • po drugie, nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Działalność bez rejestracji, czyli jak to wygląda w praktyce

Co należy zrobić, jeśli prowadzimy działalność nierejestrowaną, a w którymś miesiącu nasze przychody przekroczą dozwolony próg 1050 złotych netto? Wówczas powstaje obowiązek zarejestrowania działalności poprzez złożenie wniosku CEIDG w urzędzie skarbowym właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Mamy na to zaledwie 7 dni od momentu przekroczenia ustalonego progu.