Zatrudniając nas oszczędzisz czas, energię i pieniądze.

Umowy zlecenie i o dzieło z obowiązkowymi składkami ZUS?

W ostatnich tygodniach sporo namieszania i znaków zapytania narosło wokół pomysłu rządzących odnośnie do objęcia obowiązkowymi składkami ZUS osób świadczących pracę w oparciu o umowę zlecenie i umowę o dzieło. Dla tysięcy przedsiębiorców może być to kolejne spore obciążenie. Rozwiązanie nie będzie korzystne także dla samych pracujących. Co aktualnie na ten temat wiadomo?

Obowiązkowe składki ZUS w oparciu o umowę zlecenie i dzieło – na jakiej podstawie?

Na wstępie dodajmy, że żadna z umów o dzieło nie podlega obowiązkowym składkom ZUS. W przypadku umowy zlecenia sprawa jest inna – osoby wykonujące pracę na jej podstawie podlegają ubezpieczeniu ZUS przez pracodawcę. Jeśli wykonawca zlecenia lub dzieła ma dodatkowe źródła przychodu, na bazie którego otrzymują co najmniej minimalną kwotę wynagrodzenia (2250 zł brutto), wówczas pracodawca nie musi płacić za niego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Zgodnie z zapowiedziami popartymi planem finansowym przygotowanym na lata 2019-2022, obowiązkowymi składkami ZUS objęci byliby wszyscy ci, którzy podpisują umowy cywilnoprawne. W ten sposób rząd chce zapewnić sobie dodatkowe wpływy do budżetu, które już oszacował na 3,1 miliarda złotych.

Umowy zlecenie i o dzieło z obowiązkowymi składkami ZUS?

Dlaczego rząd chce opodatkować umowy o dzieło i umowy zlecenia składkami ZUS?

Wśród postulatów dotyczących ZUS znalazło się także uszczelnienie systemu składkowego, zwłaszcza umów cywilnoprawnych oraz ograniczenie sytuacji, w której pracownik spełniający kryteria pracy w oparciu o umowę o pracę byłby zatrudniony na tzw. umowę śmieciową. Często pracodawcy, chcąc uniknąć wysokich kosztów zatrudnienia pracownika, decydują się na podpisanie umów zleceń ze studentami czy choćby uczniami. Wtedy nie muszą odprowadzać za nich składek ZUS. Na ten moment nie wiadomo, czy w ogóle dojdzie do zmian w zakresie obowiązkowego oskładkowania umów o dzieło i zlecenie. Na ten moment nie został podany do wiadomości żaden projekt zmian. Biuro rachunkowe w Warszawie wspiera przedsiębiorców w rozliczaniu niezbędnych formalności związanych z rozliczeniem pracowników wykonujących obowiązki w oparciu o umowę o zlecenie i dzieło.