Zatrudniając nas oszczędzisz czas, energię i pieniądze.

Strony internetowe, na które warto zaglądać!

Ministerstwo Finansów
www.mf.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
www.zus.pl

Izba Skarbowa w Warszawie
www.is.waw.pl

Główny Urząd Statystyczny
www.stat.gov.pl

Narodowy Bank Polski
www.nbp.pl

Wydawnictwo podatkowe GOFIN
www.gofin.pl

PIT.pl
www.pit.pl

VAT.pl
www.vat.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
www.epuap.gov.pl

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
www.prod.ceidg.gov.pl

Wzory dokumentów

Faktura
Pobierz wzór

Faktura VAT
Pobierz wzór

Faktura VAT korygująca
Pobierz wzór

Nota korygująca
Pobierz wzór

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej
Pobierz wzór

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej VAT
Pobierz wzór

Ewidencja przebiegu pojazdu
Pobierz wzór

Polecenie wyjazdu służbowego
Pobierz wzór

Raport kasowy
Pobierz wzór

KW
Pobierz wzór

KP
Pobierz wzór

Ważne terminy

Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy (PIT, CIT)
do 20-tego dnia kolejnego miesiąca / kwartału za miesiąc / kwartał poprzedni

Termin składania deklaracji VAT i termin płatności podatku VAT
do 25-tego dnia kolejnego miesiąca / kwartału za miesiąc / kwartał poprzedni

Termin składania deklaracji ZUS DRA oraz termin płatności składek ZUS
do 10-tego dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni (w przypadku zatrudniania pracowników do 15-tego)

Rozliczenia roczne
PIT-16, PIT-28: do 31-ego stycznia kolejnego roku za rok poprzedni
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, CIT-8: do 30-tego kwietnia roku kolejnego za rok poprzedni