Zatrudniając nas oszczędzisz czas, energię i pieniądze.

Obniżenie skali podatkowej, wyższe KUP już od 1 października 2019 r.

Obecny rząd zrealizował jeden ze swoich najważniejszych postulatów wyborczych, mianowicie obniżenie stawki podatku dochodowego. Na tym korzyści dla pracujących się nie kończą – dzięki wyższym kosztom uzyskania przychodu osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę będą mogły zachować większą niż dotychczas część zarobków w kieszeni.

Niższy PIT dla zarabiających w bieżącej pracy oraz dla emerytów i rencistów

Jak wskazuje biuro rachunkowe Warszawa, od października tego roku w życie weszła nowelizacja ustawy o podatku dochodowym. Dla całego 2019 roku rząd uśrednił stawkę podatku PIT do 17,75%. Za przychody uzyskane w roku 2020 zastosowanie znajdzie już stawka równa 17%. Zyskają na tym zarówno osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, jak również te prowadzące działalność gospodarczą. Niższy podatek PIT dotyczy również osób wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenie. Dzięki zmianie przepisów więcej w kieszeni pozostanie też emerytom i rencistom. Szacuje się, że na nowelizacji przepisów skorzysta aż 25 milionów Polaków. Jeszcze więcej zyskają osoby młode, które nie przekroczyły 26. roku życia – dla nich rząd przygotował oddzielny zapis, zgodnie z którym całkowicie zwolnił je z podatku dochodowego.

Obniżenie skali podatkowej, wyższe KUP już od 1 października 2019 r.

Pracownicze koszty uzyskania przychodu – w kieszeni osób pracujących pozostanie więcej pieniędzy

Rząd wprowadza kolejną nowelizację, zgodnie z którą znacząco wzrosną koszty uzyskania przychodu dla osób pracujących na etatach. W myśl nowych przepisów, zwiększenie stawki KUP (kosztów uzyskania przychodu) dla osób aktywnych zawodowo będzie niemal dwukrotne. Przykładowo, dla osób zarabiających 4500 złotych brutto miesięcznie zmiana przyniesie korzyść w postaci dodatkowych 705 złotych rocznie, które pozostaną w ich kieszeni. Najwięcej oszczędności będą mieli ci, których miejsce pracy znajduje się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania przy jednoczesnym spełnieniu warunku pracy na więcej niż jednym etacie. Podwyższone koszty uzyskania przychodu wejdą w życie wraz z 1 stycznia 2020 roku. Warto dodać, że będą dotyczyć przychodów uzyskanych właśnie od tej daty – wszak prawo nie działa wstecz.