Zatrudniając nas oszczędzisz czas, energię i pieniądze.

Baza Danych Odpadowych - Kto musi się w niej zarejestrować?

Wśród przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmowali się odpadami powstała wątpliwość, kto ma obowiązek wpisania się do nowej BDO, czyli Bazy Danych Odpadowych. Przyjrzyjmy się bliżej obowiązkowi rejestrowemu.

Kto ma obowiązek złożenia wniosku samodzielnie?

Zgodnie z treścią art. 50 ustawy o odpadach, podmiotami, które muszą złożyć wniosek o wpis do BDO samodzielnie są podmioty które:

  • wprowadzają na polski rynek elektronikę, samochody, oleje lub smary, ale także produkty w opakowaniach;
  • recycling oraz odzysk ze wskazanych wyżej towarów,
  • organizują odzysk lub punkty zbierania odpadów specjalnego przeznaczenia,
  • zajmują się transportem odpadów
Baza Danych Odpadowych - Kto musi się w niej zarejestrować?

Kto zostanie dopisany w urzędu?

Część przedsiębiorców jest zwolniona z obowiązku złożenia wniosku. Wpisu za te podmioty dokona Marszałek Województwa. Należą do nich te firmy, które uzyskały pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Ułatwienie dotknie także tych przedsiębiorców, którzy składują odpady pod ziemią lub odbierają odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Kto w ogóle nie musi się rejestrować w BDO?

Obowiązkowi rejestrowemu nie podlegają następujące podmioty:

  • konsumenci, którzy wykorzystują odpady na własne potrzeby
  • rolnicy, którzy stosują komunalne osady ściekowe do uprawy roślin nieprzeznaczonych do konsumpcji (dla ludzi lub zwierząt) lub do produkcji kompostu, ale także ci, którzy gospodarują na obszarze mniejszym niż 75 ha;
  • firmy, które zajmują się zbieraniem odpadów opakowaniowych lub artykułów konsumpcyjnych (np. leki i ich opakowania);
  • firmy, które same transportują wytworzone przez siebie odpady;
  • przedsiębiorcy, którzy wytwarzają jedynie odpady komunalne i są objęci systemem odbioru odpadów komunalnych (np. biura rachunkowe, firmy świadczące usługi księgowe lub kancelarie prawne),
  • firmy produkcyjne i przemysłowe, które wytwarzają odpady m. in. z kory, korka, odchodów zwierzęcych lub masy roślinnej.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku rejestrowego do BDO znajdziemy w serwisie państwowym poświęconym pomocy przedsiębiorcy, który znajdziemy pod adresem https://www.biznes.gov.pl/pl.